Omgevingsvergunning regulier, Grote Kerkhof 30, 7411KV Deventer

Bekendmakingsnr. 27116
Zaaknummer Z2021-00000275
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 12-01-2021
Activiteiten Wijzigen van een rijksmonument en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7411KV 30

Beschrijving

het toevoegen van een bestemming (wonen)

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

English Deutsch