Omgevingsvergunning regulier, Havezatelaan Deventer (nabij: Havezatelaan ong., 7414GM - 7414GJ Deventer)

Bekendmakingsnr. 27096
Zaaknummer Z2020-00013852
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 18-11-2020
Activiteiten Kappen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7414GJ en 7414GM

Beschrijving

Herinrichting Havezatelaan waaronder het kappen van 19 bomen t.b.v. het realiseren van parkeerplaatsen.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch