Omgevingsvergunning regulier, Hoornikgaarde 25 7414VL Deventer

Bekendmakingsnr. 27259
Zaaknummer Z2021-00001233
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 28-01-2021
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7414VL 25

Beschrijving

Het kappen van een rode es.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch