Omgevingsvergunning regulier, Johan Roebersstraat 48, 7415 NA Deventer

Bekendmakingsnr. 27266
Zaaknummer Z2021-0000318
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 31-01-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7415NA 48

Beschrijving

het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend

English Deutsch