Omgevingsvergunning regulier, Johan Roebersstraat 48, 7415NA Deventer

Bekendmakingsnr. 27588
Zaaknummer Z2021-00001318
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 31-01-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 31 maart 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7415NA 48

Beschrijving

Het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch