Omgevingsvergunning regulier, Kavel 286 Spijkvoorderhout (nabij: van der Marcklaan 30, 7424HJ Deventer)

Bekendmakingsnr. 27278
Zaaknummer Z2020-00013555
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 06-11-2020
Activiteiten Bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en aanleggen of veranderen van een uitweg
Publicatiedatum 17 februari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7424HJ 30

Beschrijving

Het bouwen van een woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch