Omgevingsvergunning regulier, Laan van Borgele 27 7414GS Deventer

Bekendmakingsnr. 27587
Zaaknummer Z2020-00014253
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 01-12-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 31 maart 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7414GS 27

Beschrijving

De samengevoegde woning (nr 25 en 27) splitsen en terugbrengen naar de originele tussenwoning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch