Omgevingsvergunning regulier, Lange Zandstraat 8 7412CH Deventer

Bekendmakingsnr. 27642
Zaaknummer Z2021-00002684
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Verzenddatum 07-04-2021
Activiteiten Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7412CH 8

Beschrijving

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch