Omgevingsvergunning regulier, Langs de Wetering 38, 7431EB Diepenveen

Bekendmakingsnr. 27582
Zaaknummer Z2021-00003481
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 05-03-2021
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 31 maart 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7431EB 38

Beschrijving

het kappen van een Pinus boom

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch