Omgevingsvergunning regulier, Lobbertsweg 1, 7433PT Schalkhaar

Bekendmakingsnr. 27118
Zaaknummer Z2020-00013988
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 24-11-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7433PT 1

Beschrijving

Het verbouwen van een woonboerderij.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
English Deutsch