Omgevingsvergunning regulier, Lodeizengaarde 15, 7414XB Deventer

Bekendmakingsnr. 27111
Zaaknummer Z2020-00014555
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 11-12-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7414XB 15

Beschrijving

Het realiseren van een verbouwing van de voorgevel woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch