Omgevingsvergunning regulier, Molenweg 16 7431BJ Diepenveen

Bekendmakingsnr. 27098
Zaaknummer Z2021-00000001
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 18-12-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7431BJ 16

Beschrijving

Het plaatsen van een nieuw raamkozijn in de zijgevel van de woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch