Omgevingsvergunning regulier, Nieuwe Markt 23, 7411PB Deventer

Bekendmakingsnr. 27255
Zaaknummer Z2020-00014844
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 17-12-2020
Activiteiten Wijzigen van een rijksmonument
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7411PB 23

Beschrijving

Het transformeren van het Hegius College in een museum en koopappartementen.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken.
Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen.

Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

English Deutsch