Omgevingsvergunning regulier, Noorderenk 32, 7437VR Bathmen

Bekendmakingsnr. 25893
Zaaknummer Z2020-00007377
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 12-06-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 08 juli 2020 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7437VR 32

Beschrijving

Het uitbreiden van de woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

 

English Deutsch