Omgevingsvergunning regulier, Oude Bathemseweg 80 t/m 86 (e) en 136 t/m 146 (e), Scheldeplein 1 t/m 6 + 8 t/m, 7417WB Deventer

Bekendmakingsnr. 27597
Zaaknummer Z2021-00002456
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 12-02-2021
Verzenddatum 30-03-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7417WB 8, 7417WB 1 6 en 7417XC 80E 86

Beschrijving

Het realiseren van groot onderhoud aan de  woningen in de Rivierenwijk te Deventer.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch