Omgevingsvergunning regulier, Oxersteeg 11, 7428MC Deventer

Bekendmakingsnr. 27112
Zaaknummer Z2020-00013942
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 24-11-2020
Activiteiten Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7428MC 11

Beschrijving

Het bouwen van een woning (vervangen van het voorhuis).

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch