Omgevingsvergunning regulier, P.C. Hooftlaan 97F-523 7412PL Deventer

Bekendmakingsnr. 27605
Zaaknummer Z2021-00003660
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 03-03-2021
Verzenddatum 01-04-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7412PL 97F 523

Beschrijving

Het verbouwen van een recreatieruimte tot woonstudio op de begane grond van een woongebouw.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch