Omgevingsvergunning regulier, perceel 8062 sectie A Diepenveen (nabij: Hoevelmansweg, 7431RB Diepenveen)

Bekendmakingsnr. 27596
Zaaknummer Z2020-00014080
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 26-11-2020
Verzenddatum 30-03-2021
Activiteiten Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk in het kader van de IJsselbiënnale 2021.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch