Omgevingsvergunning regulier, Ramelestraat 8, 7416WV Deventer

Bekendmakingsnr. 27254
Zaaknummer Z2020-00012493
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 05-10-2020
Activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7416WV 8

Beschrijving

Het ombouwen van de bergingsruimte tot een multifunctionele gebedsruimte.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken.
Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

English Deutsch