Omgevingsvergunning regulier, Randerstraat 24, 7431 PS Diepenveen

Bekendmakingsnr. 25895
Zaaknummer Z2020-00008382
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 29-06-2020
Activiteiten Bouwen en wijzigen van een gemeentelijk monument
Publicatiedatum 08 juli 2020 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7431PS 24

Beschrijving

het verbouwen van een woning

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

English Deutsch