Omgevingsvergunning regulier, Seino van Dorthlaan 6, 7437 VX Bathmen

Bekendmakingsnr. 27101
Zaaknummer Z2021-00000261
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 07-01-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7437VX 6

Beschrijving

het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

English Deutsch