Omgevingsvergunning regulier, Singelstraat 29 7411HP Deventer

Bekendmakingsnr. 25838
Zaaknummer Z2020-00007016
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 03-06-2020
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 24 juni 2020 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7411HP 29

Beschrijving

het kappen van een Hulstboom

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

 

English Deutsch