Omgevingsvergunning regulier, Slonninkweg 44, 7421 EV Deventer

Bekendmakingsnr. 26024
Zaaknummer Z2020-00009496
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 16-07-2020
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 29 juli 2020 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7421EV 44

Beschrijving

het realiseren van een opbouw

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

English Deutsch