Omgevingsvergunning regulier, Smedenstraat 48, 7411RD Deventer

Bekendmakingsnr. 27650
Zaaknummer Z2021-00003757
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Verzenddatum 07-04-2021
Activiteiten Bouwen en plaatsen van reclame
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7411RD 48

Beschrijving

Het vervangen van de haakse reclames ING.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch