Omgevingsvergunning regulier, Smedenstraat 88-90, 7411 RH Deventer

Bekendmakingsnr. 27651
Zaaknummer Z2021-00004968
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 29-03-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7411RH 90 en 7411RH 88

Beschrijving

het verbouwen van een pand

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

English Deutsch