Omgevingsvergunning regulier, Tjeenk WIllinkstraat 15 7424HH Deventer

Bekendmakingsnr. 27649
Zaaknummer Z2021-00003340
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Verzenddatum 07-04-2021
Activiteiten Aanleggen of veranderen van een uitweg
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Vergunning geweigerd
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7424HH 15

Beschrijving

Het verbreden van de oprit

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch