Omgevingsvergunning regulier, Twelloseweg 5, 7419 BJ Deventer

Bekendmakingsnr. 27269
Zaaknummer Z2021-00001460
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 02-02-2021
Activiteiten Bouwen en aanleggen of veranderen van een uitweg
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7419BJ 5

Beschrijving

het bouwen van een vrijstaande woning

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend

English Deutsch