Omgevingsvergunning regulier, Vulikerweg 6, 7431PJ Diepenveen

Bekendmakingsnr. 25852
Zaaknummer Z2020-00007137
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 10-06-2020
Activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 01 juli 2020 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7431PJ 6

Beschrijving

Het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van een tijdelijke camping bij Klooster Nieuw Sion.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

 

English Deutsch