Omgevingsvergunning regulier, Welle 9, 7411CA Deventer

Bekendmakingsnr. 25545
Zaaknummer Z2020-00002260
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 15-02-2020
Activiteiten Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 29 april 2020 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7411CA 9

Beschrijving

Het opnieuw inrichten van de 2e en 3e verdieping van het woongebouw en het plaatsen van een toegang aan de achterzijde .

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

 

 

English Deutsch