Omgevingsvergunning regulier, Wielewaal 68, 7423 DT Deventer

Bekendmakingsnr. 27267
Zaaknummer Z2021-00001321
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 01-02-2021
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7423DT 68

Beschrijving

het kappen van een boom (Carpinus betulus)

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend

English Deutsch