Omgevingsvergunning uitgebreid, Ikkinksweg 1A, 7434 PJ Lettele

Bekendmakingsnr. 27271
Zaaknummer Z2021-00001468
Type bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid
Indieningsdatum 03-02-2021
Activiteiten Bouwen, oprichten of veranderen van een inrichting en vvgb natuurbeschermingswet
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Aanvraag ontvangen
Postcode/huisnummer 7434PJ 1A

Beschrijving

het slopen en herbouwen van een pluimveestal

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg http://www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 140570.  Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend

English Deutsch