Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp bestemmingsplan Rubensstraat e.o.

Bekendmakingsnr. 22842
Zaaknummer
Type bekendmaking Bestemmingsplan
Publicatiedatum 02 januari 2019 om 00:00
Postcode/huisnummer 7412

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 3 januari 2019 tot en met woensdag 13 februari 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

 • het ontwerp bestemmingsplan “Rubensstraat e.o.”

Inhoud

In 2006 hebben de gemeente Deventer en Stichting Eigen Bouw een intentie overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van het project Rembrandtkade. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. Fase 3 en Fase 4 zijn vanwege de vastgoedcrisis uitgesteld. In het kader van de intentie overeenkomst (2006) heeft in 2015 de sloop plaatsgevonden van 36 eengezinswoningen op de locatie Rubensstraat. Fase 3, nieuwbouw aan de Rubensstraat, is nu weer opgepakt. Stichting Eigen Bouw, eigenaar van de grond, is voornemens op de planlocatie drie gebouwen te realiseren met in totaal 80 appartementen. Voorliggend bestemmingsplan maakt deze nieuwbouw mogelijk.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:


Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook inzien op:

Reageren

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Rubensstraat e.o.’ ligt van donderdag 3 januari 2019 tot en met woensdag 13 februari 2019 ter inzage.

U kunt tot en met woensdag 13 februari 2019 reageren.
Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan  ‘Rubensstraat e.o.’ dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
  De gemeenteraad,
  t.a.v. het team Projecten Realisatie en Ontwikkeling ,
  Postbus 5000,
  7400 GC Deventer
  o.v.v. ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Rubensstraat e.o.’
 • Dien uw zienswijze digitaal in via:
  http://www.deventer.nl/zienswijze
 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij Esther Busman, telefoon 14 0570.
 • Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzennota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

English Deutsch