Ontwerp Chw bestemmingsplan Oerdijk 48, 50, 52

Bekendmakingsnr. 27591
Zaaknummer
Type bekendmaking Bestemmingsplan
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Postcode/huisnummer 7433AB 52, 7433AB 50 en 7433AB 48

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021 voor eenieder ter inzage ligt:

  • Het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Oerdijk 48, 50, 52’.

Inhoud

Het perceel aan de Oerdijk 48 te Schalkhaar is het terrein van transportbedrijf V.O.F Wiggerstransport. De initiatiefnemer is voornemens om in nabije toekomst het bedrijf te beëindigen. De huidige bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Hier komen zes nieuwbouwwoningen voor terug, waarvan 2 levensloopbestendige woningen. De drie aanwezige bedrijfswoningen worden getransformeerd naar burgerwoningen.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u digitaal inzien op:

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook inzien op:

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat het gemeentehuis alleen op afspraak of gedurende een deel van de dag geopend is. Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

Reageren

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 8 april tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage. U kunt tot en met 19 mei 2021 reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan dan brengt u een zienswijze in.

  • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

De gemeenteraad

t.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling

Postbus 5000

7400 GC Deventer

o.v.v. ‘zienswijze ontwerp “Chw bestemmingsplan Oerdijk 48, 50, 52’”

  • Dien uw zienswijze digitaal in via

www.deventer.nl/zienswijze

  • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij de heer B.J. Hiehle van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

Het is niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “reactienota”. Mogelijk wordt het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State


English Deutsch