Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp Omgevingsvisie Deventer

Bekendmakingsnr. 23443
Zaaknummer
Type bekendmaking Overig
Publicatiedatum 03 april 2019 om 00:00
Postcode/huisnummer 7400

Beschrijving


Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 4 april tot en met 26 juni 2019 voor iedereen ter inzage ligt:

  • De ontwerp Omgevingsvisie Deventer

Inhoud

De Omgevingsvisie is een richtinggevend koersdocument binnen de nieuwe Omgevingswet die vanaf 2021 inwerking zal treden. De Omgevingsvisie geldt voor het hele grondgebied van de gemeente. In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen het fysiek ruimtelijke domein, denk aan demografische ontwikkelingen, klimaat en energietransitie en een toenemende en veranderende mobiliteit. Het werken met oude statische structuurplannen wordt verruild door een dynamische Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie van Deventer is in samenwerking met verschillende stakeholders tot stand gekomen en biedt een handelingsperspectief voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast toont de Omgevingsvisie de ambities en ontwikkelrichtingen op maatschappelijke thema’s voor de verschillende deelgebieden binnen de stad, het buitengebied en alle dorpen.

Inzien

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie inzien in het stadhuis bij de balie Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Tevens kunt u de ontwerp Omgevingsvisie inzien via de gemeentelijke website:

Ook kunt u de ontwerp Omgevingsvisie inzien op:

Reageren

Tot en met woensdag 26 juni 2019 kan iedereen een zienswijze over het ontwerp van de Omgevingsvisie indienen bij de gemeenteraad.

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegezonden aan:

De Gemeenteraad,
t.a.v. team Beleid, t.a.v. de heer M. Calkhoven
Postbus 5000, 7400 GC Deventer,
o.v.v. “Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Deventer”

  • Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via:
    https://www.deventer.nl/zienswijze
    Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.
  • Tevens is het mogelijk mondeling zienswijzen kenbaar te maken.
    U kunt hiervoor contact opnemen met de heer P.H. Koetsier van het team Beleid, telefoon 14 0570.

Informatieavond

Over de ontwerp Omgevingsvisie worden in mei een vijftal informatiebijeenkomsten in verschillende deelgebieden georganiseerd. Hierover zal binnenkort via verschillende media kanalen nadere informatie worden gegeven.

 

English Deutsch