Wet BodembeschermingBesluit Uniforme Saneringen (BUS) Keizerstraat te deventer sectie E nummers 8062, 8066 en 12210

Bekendmakingsnr. 27593
Zaaknummer Z2021-00002858
Type bekendmaking Bodembeschermingsvergunning
Indieningsdatum 22-02-2021
Verzenddatum 31-03-2021
Publicatiedatum 06 april 2021 om 00:00
Status Besluit genomen
Termijnsoort Bezwaar
Naam Greenhouse Advies BV
Adres (postcode/nr) 6851GT6

Beschrijving

WET BODEMBESCHERMING

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Locatie: Keizerstraat te Deventer, kenmerk IJVI/zaaknummer (AA015007631 / Z2021-00002858)

Op 22 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders een melding ontvangen met het verzoek om op grond van het Besluit Uniforme Saneringen in te stemmen met de uitgevoerde sanering betreffende het perceel Keizerstraat in Deventer, kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie E, nummers 8062, 8066 en 12210.

Het besluit met bijlagen ligt zes weken ter inzage bij Publiekszaken Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op http://www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket op www.deventer.nl een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor zes weken de tijd na de dag van verzending. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/bezwaar.

English Deutsch