Gemeenteblad

Verordeningen en beleidsregels worden online bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Gemeenteblad

Het gemeentebestuur stelt regelingen vast, zoals verordeningen en beleidsregels. Regelingen krijgen pas rechtskracht nadat zij zijn bekendgemaakt. Die bekendmaking wordt gedaan in het Gemeenteblad. U kunt de tekst van onze regelingen vinden op www.overheid.nl. In het Gemeenteblad staan de teksten waaraan u rechten kunt ontlenen.

In het Gemeenteblad vindt u:

  • verordeningen (vastgesteld door de raad)
  • nadere regels (vastgesteld door het college)
  • beleidsregels
  • (andere) besluiten van algemene strekking

Regelingen inzien

Het kan voorkomen dat een regeling in de loop van de tijd wordt gewijzigd. Daarom stellen wij doorlopende teksten beschikbaar waarin die wijzigingen uit het Gemeenteblad zijn verwerkt. Wij doen ons best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar u kunt aan deze teksten geen rechten ontlenen. U kunt de teksten opzoeken op www.deventer.nl/verordeningen.

Vragen over publicaties

Voor vragen over publicaties van regelingen neemt u contact op met vakgroep Juridische zaken & Inkoop, telefoon 14 0570.

English Deutsch