Biesterveldsweg 5, 1e herziening - Ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan “Biesterveldsweg 5, 1e herziening” heeft tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen.

Inhoud

Aan de Biesterveldsweg 5 te Schalkhaar is een bedrijf gevestigd in het transport en de (gekoelde) opslag van vleesproducten. Verder is op het perceel aan voormalige slachterij aanwezig, alsmede twee bedrijfswoningen. Slechts een van de bedrijfswoningen is in gebruik.

De eigenaar wenst de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Het geldende bestemmingsplan laat de uitbreiding niet toe. Aan het plan kan medewerking verleend worden met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Voorliggend bestemmingsplan “Biesterveldsweg 5, 1e herziening” maakt de uitbreiding van bedrijfsbebouwing mogelijk onder voorwaarde van investering in de ruimtelijke kwaliteit, zoals omschreven in het bestemmingsplan.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:

 

 

Reageren

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzageperiode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het bestemmingsplan beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Ontwerp raadsbesluit 325,1 KB
2. Link naar digitaal plan 66,9 KB
English Deutsch