Zwolseweg 180 Deventer - Anterieure Overeenkomst

KENNISGEVING OVEREENKOMST OVER GRONDEXPLOITATIE


Ontwikkeling van circa 54 appartementen en maatschappelijke functies aan de Zwolseweg 180 te Deventer.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor het realiseren van het plan aan Zwolseweg 180 een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie (kostenverhaal) is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op het volgende gebied:

Een gebied gelegen aan de Zwolseweg 180 te Deventer bestaande uit de kadastrale percelen gemeente Deventer, sectie A met nummers 6730 en 7285.

Ondertekening overeenkomst: 18 mei 2021.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, van 17 juni tot en met 28 juli 2021 (6 weken) gedurende openingstijden voor eenieder ter inzage bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1

Vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. Bel voor een afspraak naar 14 0570.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaar worden gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Bosman van team PRO, telefoon 14 0570.

 

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Zakelijke beschrijving 10,3 KB
English Deutsch