Voorbereidingsbesluiten

Op deze pagina vindt u de actuele voorbereidingsbesluiten.

Voorbereidingsbesluit: geen ongewenste ontwikkelingen

Als de gemeente een bestemming van een stuk grond wil veranderen, is het niet gewenst dat er nog omgevingsvergunningen bouw worden verstrekt voor realisering van de huidige bestemming. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Een voorbereidingsbesluit is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit besluit geldt 1 jaar.

Aanhoudingsplicht

In dit jaar kunnen B&W geen omgevingsvergunningen bouw afgeven. Dit wordt een aanhoudingsplicht genoemd. B&W kunnen onder bepaalde voorwaarden deze aanhoudingsplicht doorbreken. Als binnen het jaar een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, kan de aanhoudingsplicht doorlopen totdat dat bestemmingsplan in werking is getreden.

Er zijn geen regels gesteld voor de totstandkoming van een voorbereidingsbesluit. Bezwaar en beroep is niet mogelijk.

English Deutsch