Masterplan centrum Bathmen

Het masterplan Centrum Bathmen dateert van 2008. Het geeft de gewenste ontwikkelingen aan voor het centrum van Bathmen. Het plan is gebaseerd op 9 hoofdkeuzes. Zo zijn concentratie van voorzieningen, kleinschaligheid en ruimte belangrijk, maar ook toerisme en recreatie. Sinds 2010 is het masterplan deels uitgewerkt in het bestemmingsplan Kom Bathmen.

De gemeente heeft het masterplan met een klankbordgroep uit Bathmen gemaakt. Veel inwoners willen dat het dorpse karakter van Bathmen behouden blijft.

In het masterplan worden commerciële en maatschappelijke voorzieningen rond de Schoolstraat en de Brink geconcentreerd. Voor wonen ligt het accent langs de Dorpsstraat en Molenweg.

Multifunctionele Voorziening Bathmen

In het masterplan is sprake van een Multifunctionele Voorziening Bathmen (MVB), waarin de bibliotheek, gemeenteloket, commerciële voorzieningen en woningen zijn opgenomen. Voor dit MVB is medio 2012 een intentieovereenkomst gesloten met Bronsvast Projectontwikkeling. Voortgang is onder andere afhankelijk van de uitkomst van de discussies over de bezuinigingen.

Bestemmingsplan Kom Bathmen

In 2010 is het bestemmingsplan Kom Bathmen vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten van het masterplan meegenomen. Het bestemmingsplan legt bestaande situaties in het dorp vast. Daarnaast biedt het ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen de bestemming 'centrum' zijn functies mogelijk als:

  • wonen
  • detailhandel
  • kantoren
  • horeca

U kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw S. Kappenburg, telefoon 14 0570.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Masterplan centrum Batmen 3.334,9 KB
English Deutsch