Masterplan Schipbeek

Het Masterplan Schipbeek laat zien wat Deventer met de zuidelijke stadsrand wil. Een aantrekkelijk, groen en representatief gebied waarin bedrijvigheid en natuur zich ontwikkelen. Er is plaats voor verbreding van de A1, het bedrijvenpark A1 en een betere fietsverbinding.

Stadsrand zuidkant

Met het Masterplan Schipbeek voor de zuidkant heeft Deventer nu voor alle stadsranden een plan klaar. Door het plan ontstaat er samenhang tussen nieuwe ontwikkelingen als de verbreding van A1, het bedrijvenpark A1 en de windturbines. Ook recreatie heeft hierin een plek.

Wethouder Marco Swart: “Voor het bedrijfsleven is vooral het vormgeven van 2 representatieve entrees van de stad van belang, elk met een eigen karakter, en het ontwikkelen van een aantrekkelijk en representatief werklandschap rond de A1. En het is natuurlijk mooi dat je straks helemaal langs de Schipbeek kunt fietsen.”

Het plan is ontwikkeld met:

  • de waterschappen
  • vertegenwoordigers van bedrijventerreinen
  • ondernemers
  • omwonenden

In het plan is ook aandacht voor recreatie, een betere waterkwaliteit en het verbeteren van flora en fauna in en rond de beek.

Masterplan nu definitief

Het Masterplan Schipbeek is op 16 oktober 2012 vastgesteld door het college van B&W en op 21 november 2012 door de raad.

Het Masterplan Schipbeek (pdf, 5,5 MB), visie zuidelijke stadsrand, vormt een koers om de ontwikkelingen in de zuidelijke stadsrand een richting mee te geven. Het is een basis bij de gesprekken met de verschillende partners in de zuidelijke stadsrand.

Bekijk het getekende Raadsbesluit Masterplan Schipbeek (pdf, 129 KB).

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Masterplan Schipbeek 5.478,9 KB
Getekende Raadsbesluit Masterplan Schipbeek 129,1 KB
English Deutsch