Masterplan Zandwetering

In 2004 is het masterplan Zandwetering vastgesteld. In toekomst vormt de Zandwetering de verbindende schakel tussen stad en platteland aan de noordzijde van Deventer.

Zandwetering

De gemeente maakt plannen voor nieuwe uitleggebieden ten noorden van de Zandwetering. Daardoor krijgt de Zandwetering meer recreatieve betekenis voor de stad.

Waterbeheer

Het waterschap wil graag toe naar een duurzamer watersysteem. Daarbij wordt het water langer in het gebied vastgehouden. Dat biedt ook kansen voor verdere verbetering van de natuur.

Agrarisch karakter en recreatieve functie

Het huidige agrarische karakter wordt zo mogelijk gecombineerd met recreatieve functies.

De Zandwetering kan een aantrekkelijke stadsrandzone zijn, en tegelijk worden gebruikt voor andere doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van water, landbouw, natuur en recreatie. Het masterplan biedt hiervoor een belangrijk kader. Het plan is opgesteld in samenspraak met betrokkenen.

Nadere plannen uitgevoerd

Sinds de vaststelling van het masterplan Zandwetering  zijn plannen voor deelgebieden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Belangrijke partners hierbij zijn:

  • Provincie Overijssel
  • Waterschap Groot Salland
  • Grondeigenaren
  • Omwonenden
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Masterplan Zandwetering 14.026,6 KB
English Deutsch