Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Stedenbouwkundig plan centraal gebied Rivierenwijk

In het centrale gedeelte van de Rivierenwijk komen onder andere 240 tot 270 woningen. Dat staat in het ‘Stedenbouwkundig plan centraal gebied’, dat in een intensieve samenwerking met bewoners en betrokkenen is opgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben op 13 november 2012 het 'Stedenbouwkundig plan centraal gebied’ in de Rivierenwijk voorlopig vastgesteld. Tot 3 januari 2013 lag het plan 6 weken ter inzage en was inspraak mogelijk. Nadat het Stedenbouwkundig Plan door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Ook plan van bewoners

Bewoners en betrokkenen hebben hun ideeën en wensen voor het plan ingebracht. Daarvoor zijn meerdere, goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd. Ook is er digitaal een enquête gehouden. Daarnaast zijn er maar liefst 3 werkgroepen actief geweest. Er is dan ook een breed draagvlak voor het plan. Wel vragen bewoners aandacht voor verkeersveiligheid en de komst van seniorenwoningen.

Centraal gebied Rivierenwijk

Het plan gaat globaal om het gebied tussen de Amstellaan, Deltalaan, Deltaplein en aan de zuidzijde de Snipperlingsdijk. Daar komen 240 tot 270 woningen, een Kindcentrum, het Venenpark-Oost en een ‘Huis van de wijk’. Er wordt woningbouw mogelijk op de Deltaschoollocatie en het Deltaplein wordt opgewaardeerd.

Samen met Rentree

In de vernieuwing van de Rivierenwijk werken gemeente en Rentree nauw samen. Dit Stedenbouwkundig Plan is hiervan een goed voorbeeld. Rentree gaat ook de woningen bouwen.

Stedenbouwkundig plan digitaal bekijken

Op 17 september 2012 is het conceptplan aan bewoners en betrokkenen gepresenteerd. Bekijk hier het stedenbouwkundig plan (pdf, 32,4 MB). Het plan is op 8 oktober 2013 vastgesteld door Burgemeester en Wethouders en wordt op 27 november in de raad besproken.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk 33.254,2 KB
Besluit college over stedenbouwkundig plan Rivierenwijk 233,1 KB
Folder Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk 12.604,2 KB
English Deutsch