Visie Binnenstad

De Deventer binnenstad vraagt om levendigheid en goede bereikbaarheid. Dit is uitgewerkt in de Visie Binnenstad.

In de zomer van 2010 stelde de raad de binnenstadsvisie vast. Dit ambitiedocument heet ‘Deventer: een bericht aan de stad’. Het document, opgesteld door Jo Coenen en Fons Asselbergs, beschrijft de gewenste ontwikkelingen in de binnenstad van Deventer. Samenhang van ontwikkelingen is in hun aanbevelingen erg belangrijk.

Visie Binnenstad

Informatie over de Visie Binnenstad vindt u op de website Binnenstad.deventer.nl.

Eerste 4 projecten

De eerste 4 projecten uit het ambitiedocument zijn uitgewerkt tot voorstellen. Het gaat om:

  • Advies bereikbaarheid 'Deventer binnen bereik'
  • Haalbaarheid huisvesting Openbare Bibliotheek en film & theater
  • Huisvesting gemeentelijke organisatie
  • Ontwikkelingsbeeld Sluiskwartier
English Deutsch