Gemeentebrede Structuurvisie

In 2013 is het traject gestart van de Gemeentebrede Structuurvisie. Dit is een ruimtelijke visie, gebaseerd op de Wet Ruimtelijke Ordening. Hoe ziet Deventer er uit in de toekomst?

De structuurvisie beschrijft het ruimtelijke perspectief voor Deventer voor de middellange termijn. De visie bouwt voort op de koers die al eerder is uitgezet en op bestaand beleid. Het wiel hoeft dus niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden.

In gesprek met samenleving

In het najaar van 2013 is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over de ruimtelijke uitdagingen van Deventer en de rol die de gemeente daar in moet nemen. De uitkomst van deze dialoog is het vertrekpunt voor de inhoud van de Gemeentebrede Structuurvisie. Deze wordt in de loop van 2014 aan de raad aangeboden.

Meedoen met peiling

Hoe wilt u dat Deventer er uitziet, nu en in de toekomst? Waar moet de gemeente zich de komende jaren op richten als het gaat om uw woonomgeving? Geef uw mening via de peiling Gemeentebrede Structuurvisie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Gemeentebrede Structuurvisie 7.402,7 KB
English Deutsch