Ruimtelijke visie Schalkhaar

Centraal uitgangspunt van de Ruimtelijke visie Schalkhaar is het behoud van het dorpse karakter. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij nieuw te ontwikkelen locaties de maat en schaal van de bebouwing wordt aangepast aan het dorpse karakter. Ook is aandacht voor het groene karakter en de ligging van het dorp, los van de stad.

De Ruimtelijke visie Schalkhaar biedt ruimtelijke randvoorwaarden voor initiatieven van derden en van de gemeente. Ook biedt de visie een afwegingskader waaraan initiatieven kunnen worden getoetst.

De gemeente heeft een actieve rol bij het ontwikkelen van de 4 nieuwe woningbouwlocaties aan de zuidoost-, oost- en noordzijde van het dorp.

Visie op hoofdlijnen

De Ruimtelijke visie Schalkhaar is een visie op hoofdlijnen. Meer gedetailleerd dan het Structuurplan Deventer 2025. Maar abstracter dan de ontwikkelingen op locatieniveau en het te ontwikkelen bestemmingsplan.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Ruimtelijke visie Schalkhaar 14.180,2 KB
Erratum Ruimtelijke visie Schalkhaar 625,0 KB
English Deutsch