Structuurplan Deventer 2025

Het Structuurplan 'Deventer 2025: synergie van stad en land' is in april 2004 vastgesteld door de raad. Het structuurplan (structuurvisie) is een instrument uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Het wordt na inspraak vastgesteld en is bepalend voor de mogelijkheden en regels van een gebied.

In het Structuurplan Deventer 2025 wordt de ruimtelijke ontwikkeling tot 2025 van de gemeente beschreven.

Wonen en werken, natuur en landbouw

Het plan geeft in grote lijnen aan waar in de toekomst gewoond en gewerkt zal worden, maar ook waar ruimte is voor natuur, recreatie en landbouw. Het Structuurplan is opgesteld door middel van een interactief proces, in samenspraak met bewoners, belangengroeperingen en bedrijven. Het opstellen van het Structuurplan is een uitvoerig traject geweest, dat van start ging in 1999.

Basis voor bestemmingsplan

Het Structuurplan is een instrument uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Het is een basis voor bestemmingsplannen. Elk bestemmingsplan dat wordt opgesteld, moet voldoen aan de lijnen die in het Structuurplan zijn uitgezet.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Structuurplan 2025 7.369,4 KB
English Deutsch