Structuurvisie Bedrijventerreinen Bathmen

In 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Bedrijventerreinen Bathmen vastgesteld. In deze structuurvisie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van 2 bedrijvenlocaties.

Het gaat om de locatie ten zuiden van de Woertmansweg en de locatie ten noorden van de Looweg. De uitgangspunten van de structuurvisie moeten concreter worden uitgewerkt in een bestemmingsplan.

Lokale bedrijvigheid

De structuurvisie geeft een globaal beeld van de 2 gebieden. Er worden onder meer randvoorwaarden gesteld voor het type bedrijvigheid en de verkeersontsluiting. Daarnaast is de randvoorwaarde opgenomen dat beide locaties bestemd zijn voor lokale bedrijvigheid uit Bathmen, die zich graag in het dorp wil vestigen of binnen het dorp wil verplaatsen.

Economisch zwaardere tijden

In 2009 stelde de raad de structuurvisie vast. Sindsdien hebben veel bedrijven en ondernemers invloed ondervonden van de economisch zwaardere tijden. Op dit moment wordt daarom niet verder gewerkt aan de ontwikkeling van de 2 bedrijventerreinen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Structuurvisie bedrijventerrein Bathmen 1.685,6 KB
English Deutsch