Structuurvisie Diepenveen

Het behoud van het dorpse karakter van Diepenveen staat centraal in de Structuurvisie Diepenveen. Zo wordt bij nieuw te ontwikkelen locaties de schaal van de bebouwing aangepast aan het dorpse karakter. Ook is er aandacht voor het groene karakter en de ligging van het dorp, los van de stad.

Naast het ontwikkelen van Eikendal en een aantal kleinere ontwikkellocaties worden er in Diepenveen geen grootschalige nieuwe ingrepen voorzien.

Visie geeft randvoorwaarden

De Structuurvisie Diepenveen biedt ruimtelijke randvoorwaarden voor initiatieven van derden en van de gemeente. Verder biedt de visie ook een afwegingskader waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. De structuurvisie is een visie op hoofdlijnen. De visie vormt een schakel tussen het Deventer Structuurplan (abstracter) en het te ontwikkelen bestemmingsplan (gedetailleerd).

Er is slechts beperkt sprake van een actieve rol van de gemeente met betrekking tot verschillende ontwikkelingen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Structuurvisie Diepenveen 3.235,9 KB
English Deutsch