Structuurvisie Leegstand

Er staan veel kantoren en bedrijfspanden leeg en het aantal niet gebruikte winkelpanden neemt toe. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en het werkklimaat. De gemeente heeft een structuurvisie Leegstand opgesteld.
Deventer

Mensen werken en verblijven bij voorkeur in een omgeving waar van alles te doen is. Maar hoe zorg je voor een leefbare, levendige en aantrekkelijke omgeving als de leegstand in de gemeente toeneemt?

Leegstand tegengaan

Leegstand heeft verschillende oorzaken, zoals de economische crisis, het Nieuwe Werken en online winkelen. De gemeente wil meedenken en -werken om leegstand en verpaupering van kantoren, bedrijven en winkels tegen te gaan.

Instrumenten

Om leegstand tegen te gaan is een set van instrumenten samengesteld:

  • het dienstverlenen en ondersteunen door de gemeente
  • het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
  • het wijzigen van bestemmingen van onbenutte kantoor- en bedrijfslocaties

Toch is de rol van de gemeente beperkt en blijft het voorkomen en oplossen van leegstand in de eerste plaats een uitdaging voor de markt.

Winkelpanden

De aanpak leegstand winkelpanden volgt later. De aanpak volgt uit de discussie over de herijking structuurvisie detailhandel.

Structuurvisie in 3 delen

De structuurvisie Leegstand bestaat uit 3 delen:

  • A: het hoofddocument
  • B: de aanpak per kantorenlocatie
  • C: de aanpak per bedrijventerrein

De exacte afbakening van het gebied vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ter inzage

De structuurvisie ligt ter inzage. Er staat geen beroep open. Meer informatie: bekendmaking vastgestelde structuurvisie Leegstand.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Deel A Structuurvisie Leegstand 992,1 KB
Delen B en C Structuurvisie Leegstand 879,9 KB
Participatie- en zienswijzennota 144,4 KB
Raadsbesluit Structuurvisie Leegstand 210,1 KB
English Deutsch